Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Γιορτή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

05 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Ελεύθερο

Δίημερο παραδοσιακό πανηγύρι και γιορτή πίτας.