Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Φεστιβάλ χορωδιών

11 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Αγία Παρασκευή

(οργάνωση: Τοπ. Σύλλογος)