ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμος Κόνιτσας: Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό «Θεοτόκος» και στις  Κοινότητες «Αγία Βαρβάρα» και «Αμ...

15 Ιανουάριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητ...

13 Ιανουάριος 2021

δελτιο τυπου:Ευχαριστίες Δημάρχου προς τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ύδρευ...

13 Ιανουάριος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν...

12 Ιανουάριος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 35ΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

12 Ιανουάριος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

08 Ιανουάριος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

08 Ιανουάριος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

08 Ιανουάριος 2021