ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμος Κόνιτσας: Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από κοινόχρηστους χώρους.  

22 Ιανουάριος 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

22 Ιανουάριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

21 Ιανουάριος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διανομή δώρων στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κόνιτσας.

21 Ιανουάριος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

18 Ιανουάριος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμος Κόνιτσας: Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό «Θεοτόκος» και στις  Κοινότητες «Αγία Βαρβάρα» και «Αμ...

15 Ιανουάριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητ...

13 Ιανουάριος 2021

δελτιο τυπου:Ευχαριστίες Δημάρχου προς τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ύδρευ...

13 Ιανουάριος 2021