ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ BAZAAR

12 Δεκέμβριος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια Rapid Test στην Κόνιτσα την Τρίτη 13/12/2022

09 Δεκέμβριος 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη της πληρεξουσίου της Αναγνωστοπουλείου Γεωργικής Σχολής στον Δήμαρχο Κόνιτσας  

08 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

07 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

03 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. πρωτ. 5966/01-12-2022 (ΑΔΑ:6Δ1ΝΩΛ4-Ε4Ξ )  ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 του ...

02 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

02 Δεκέμβριος 2022