ΑΝΑΚ. ΕΣΟΔΩΝ Ι 2021

15 Φεβρουάριος 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2021

15 Φεβρουάριος 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

15 Φεβρουάριος 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2021

15 Φεβρουάριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

14 Φεβρουάριος 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 3ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (14-02-2021)

14 Φεβρουάριος 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (14-02-2021)

14 Φεβρουάριος 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

11 Φεβρουάριος 2021