Πίνακας Αντιδημάρχων

1 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2 ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4 ΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5 ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6 ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
7 ΠΑΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΙΚΗΣ , ΦΥΤΙΚΗΣ & ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ
8 ΜΗΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
9 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10 ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΦΟΥΡΚΑΣ
11 ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ