Κέντρο Κόνιτσας

Κέντρο Κόνιτσας

Οδηγώντας στο κεντρικό δρόμο για την Κόνιτσα.

Κέντρο Κόνιτσας

Η πόλη της Κόνιτσας

Οδηγώντας στο κεντρικό δρόμο για την Κόνιτσα.

Το γεφύρι της Κόνιτσας

Το γεφύρι της Κόνιτσας

Περπατώντας στο διάσημο γεφύρι της Κόνιτσας.

Μπουραζάνι

Μπουραζάνι

Η φύση συναντά τον άνθρωπο.