Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Από το Δήμο Κόνιτσας, χορηγείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.