ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

22 Δεκέμβριος 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.. (22/12/2023)

22 Δεκέμβριος 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2023

21 Δεκέμβριος 2023

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

20 Δεκέμβριος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

19 Δεκέμβριος 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΑΓΩΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

19 Δεκέμβριος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

19 Δεκέμβριος 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΝΟΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 

19 Δεκέμβριος 2023