ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

21 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Κόνιτσας - Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:30

20 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

20 Δεκέμβριος 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑKTO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

19 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

19 Δεκέμβριος 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

19 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

15 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

12 Δεκέμβριος 2022