ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2024

11 Απρίλιος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κόνιτσας διοργανώνει ημερήσια εκδρομή για τα εγγεγραμμένα μέλη του ΚΑΠΗ Κόνιτσας στις 18 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτ...

09 Απρίλιος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Γνωστοποιείται στο κοινό ότι στις 08/04/2024 για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακ...

04 Απρίλιος 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών»

01 Απρίλιος 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 02/04/2024

29 Μάρτιος 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 53/2024

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου έτους 2024

28 Μάρτιος 2024

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Φεβ 2024

26 Μάρτιος 2024

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Ιαν 2024

26 Μάρτιος 2024