Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Έκθεση: Σχέδια Χιονιαδιτών Ζωγράφων

04 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Χιονιάδες

Έκθεση: Σχέδια Χιονιαδιτών Ζωγράφων

Χιονιάδες

Νέα αποκτήματα του μουσείου.

Εγκαίνια: 4 Αυγούστου , 11.00 πμ

Διάρκεια: 4-23 Αυγούστου 2013