Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Γιορτή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

06 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Μοναστήρι

Παραδοσιακό πανηγύρι.