Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Γιορτή Κοίμησης Θεοτόκου

15 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Αετομηλίτσα

Παραδοσιακό πανηγύρι.

Παραδοσιακό πανηγύρι.