Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Γιορτή Κοίμησης Θεοτόκου

14 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Παλαιοσέλλι

Τριήμερο παραδοσιακό πανηγύρι στις 14, 15 και 16 Αυγούστου.