Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Εκδηλώσεις Μνήμης

17 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Πάδες

Εκδηλώσεις Μνήμης των απανταχού Παδιωτών.