Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Εορτασμός των 130 χρόνων του συνδέσμου Βούρμπιανης της Ηπείρου

13 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Βούρμπιανη

Εορτασμός των 130 χρόνων του συνδέσμου Βούρμπιανης της Ηπείρου

8:30μμ Ομιλία και προβολή ταινίας