Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Γιορτές Αώου - Γιάννης Χαρούλης

16 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Γιορτές Αώου - Γιάννης Χαρούλης

Συναυλίες του Αυγούστου στο Πέτρινο Γεφύρι της Κόνιτσας, αφιερωμένες στην προστασία του ποταμού Αώου με σύνθημα: Αώος S.O.S. 'Οχι στην εκτροπή των νερών του ποταμού