Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Γνωρίζω τη φύση, αγαπώ, προστατεύω

31 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Συμμετοχή στο Γύρο της Τύμφης: TERRA