Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ

15 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Δροσοπηγή

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΙΩΤΩΝ