Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2013

Τιμητική Εκδήλωση

10 Αύγουστος 2013

Στον οικισμό: Δροσοπηγή

Δροσοπηγή,19.30, Τιμητική Εκδήλωση- παρουσίαση των  Αγροτικών Γιατρών της Δροσοπηγής