Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2013

Βραδιά με το Νίκο Φιλιππίδη

28 Ιούλιος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική

Ταξίδι στην παράδοση με μουσική και χορό στην κεντρική πλατεία Κόνιτσας,  συμμετέχουν τα χορευτικά της Κόνιτσας και του Συνδέσμου Ζαγορισίων. έναρξη 9.30 μ.μ.