Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2013

Γιορτή Προφήτη Ηλία

20 Ιούλιος 2013

Στον οικισμό: Βούρμπιανη

Παραδοσιακό πανηγύρι στη Βούρμπιανη.