Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2013

Κόνιτσα - Όλυμπος 24

05 Ιούλιος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Κόνιτσα- Όλυμπος 24, 2η χρονιά, στις 22:00, έξι αθλητές θα ξεκινήσουν από την Κόνιτσα με ποδήλατα, με σκοπό να φτάσουν στην κορυφή του Ολύμπου σε 24 ώρες, στόχος η παροχή βοήθειας στο «Φάρο του Κόσμου».