Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2013

Γιορτή Αγίας Παρασκευής

26 Ιούλιος 2013

Στον οικισμό: Μελισσόπετρα

Παραδοσιακό πανηγύρι στη Μελισσόπετρα.