Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2013

Θερινό Πανεπιστήμιο

24 Ιούλιος 2013

Στον οικισμό: Κόνιτσα

Από τις 24 Ιουλίου ως τις τις 09 Αυγούστου θα λάβει χώρα το 8ο Διεθνές  Θερινό Σεμινάριο Κόνιτσας: Ανθρωπολογία, Εθνογραφία και Συγκριτική Λαογραφία του Βαλκανικού Χώρου.