Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2013

Γιορτή Αγίας Παρασκευής

26 Ιούλιος 2013

Στον οικισμό: Αγία Παρασκευή

Παραδοσιακό πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή.