Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2013

Γιορτή Αγίας Μαρίνας

17 Ιούλιος 2013

Στον οικισμό: Νικάνορας

Παραδοσιακό πανηγύρι.