Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2013

Γιορτή κτηνοτρόφων

27 Ιούλιος 2013

Στον οικισμό: Αετομηλίτσα

Η γιορτή των κτηνοτρόφων γίνεται κάθε χρόνο, το τελευταίο Σ/Κ του Ιουλίου.

Η γιορτή των κτηνοτρόφων γίνεται κάθε χρόνο, το τελευταίο Σ/Κ του Ιουλίου.