Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

14o τριήμερο για την κτηνοτροφία

01 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Αετομηλίτσα

Προετοιμασίες, προβολή παραδοσιακών ντοκιμαντέρ.