Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

Παραδοσιακό Ηπειρώτικο Πανηγύρι

05 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Κλειδωνιά

Κλαρίνο: Μιχάλης Μπραχόπουλος

Τραγούδι: Γιώργος Πατσούρας