Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

Παραδοσιακό Πανηγύρι

06 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Μοναστήρι

Συγκρότημα: Χαλκιάδες