Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ '"ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΩΟΥ" - Γιάννης Χαρούλης, Μαρία Παπαγεωργίου

17 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Κόνιτσα

 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ '"ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΩΟΥ" - Γιάννης Χαρούλης, Μαρία Παπαγεωργίου

ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΩΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ