Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

Παραδοσιακό Ηπειρώτικο Πανηγύρι

06 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Κλειδωνιά

Κλαρίνο: Ζήνος

Τραγούδι: Ηλίας Χατζής