Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

Έκθεση Φωτογραφίας

11 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Δροσοπηγή

Έκθεση Φωτογραφίας του "Καντσιώτη" εικαστικού καλλιτέχνη Κώστα Γ. Τζιμούλη, με τίτλο "Μνήμες σε Άσπρο - Μαύρο" Συνεδριακό - Πνευματικό Κέντρο Δροσοπηγής, (οργάνωση: Αδελφότητα Δροσοπηγιωτών)