Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

Κερασοβίτικα 2014

10 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Αγία Παρασκευή

Με την ορχήστρα του Νίκου Φιλιππίδου (Κεράσοβο), (Oργάνωση: Τοπ. Σύλλογος)