Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

Ημερίδα

13 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Πυρσόγιαννη

Τα Μουσεία Ηπειρωτών Μαστόρων Πυρσόγιαννης και Χιονιαδιτών Ζωγράφων και Αγιογράφων, από το όραμα στη υλοποίησή τους, Πυρσόγιαννη, 18.00μ.μ.