Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2014

Ο Πολιτισμός στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας

13 Αύγουστος 2014

Στον οικισμό: Πυρσόγιαννη

Τα Μουσεία Ηπειρωτών Μαστόρων & Χιονιαδιτών Ζωγράφων και Αγιογράφων Πυρσόγιαννη, Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014 ώρα: 18.30

Στόχος της ημερίδας  είναι η ενημέρωση όλων, η ανανέωση του ενδιαφέροντος για τα δύο Μουσεία  και η  συνεργασία μεταξύ αρχών, εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων,  υπηρεσιακών παραγόντων και πολιτών για τη λειτουργία και την περαιτέρω πορεία τους.

 

18.30- 18.45: Αικατερίνη Τσούβαλη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Κόνιτσας, Εισαγωγή: Ο πολιτισμός στα Μαστοροχώρια

18.45- 19.00:   Χαιρετισμοί

19.00-19.15: Βασίλης Σκούρτης, Πρόεδρος Κοινότητας Χιονιάδων, Το ιστορικό του Μουσείου Χιονιαδιτών Ζωγράφων, Αγιογράφων

19.15-19.45: Βασίλης  Παπαγεωργίου, Ερευνητής, συγγραφέας, πρ. Πρόεδρος Κοινότητας Πυρσόγιαννης, Το ιστορικό του Μουσείου των Ηπειρωτών Μαστόρων.

19.45-20.00: Διάλειμμα

20.00-20.15: Απόστολος Ραπακούσιος, Αντιδήμαρχος Μαστοροχωρίων, Η προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη του Μουσείου Ηπειρωτών Μαστόρων στο Leader.

20.15-20.45: Σόνια Χαραλαμπίδου, Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, H Μουσειολογική και Μουσειογραφική Μελέτη του Μουσείου Ηπειρωτών Μαστόρων.

20.45-21.00: Εκπρόσωποι της Αναπτυξιακής Εταιρείας “ Ήπειρος”, Από την ένταξη έως την υλοποίηση του έργου, τι απαιτείται.