Κληροδότημα ¨Νικολάου Γκράσσου"

Πίνακας ΜΗ υποβολής προσφορών

25 Απρίλιος 2018

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης δύο (2) γραφείων του ΚΑΔ «ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ»

25 Απρίλιος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης τριών (3) διαμερισμάτων του ΚΑΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ»

25 Απρίλιος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ"

Διάθεση συνολικού ποσού 568,50 ευρώ,απο την διαλυθείσα περιουσία του Κληροδοτήματος ¨Δημητρίου Σαμαρά¨ σε μαθητές/τριες κα...

27 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "Νικολάου Γκράσσου"

Ανακοίνωση όρων εκμίσθωσης ακινήτου (καταστήματος) στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ. "Νικολάου Γκράσσου", που διαχει...

26 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Πίνακς ΜΗ υποβολής προσφορών

19 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

Πίνακας ΜΗ υποβλής προσφορών

19 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ"

Περίληψη Δικογράφου Αιτήσεως 

02 Μάρτιος 2018