Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής/Ορισμός Δικαιούχου

11 Δεκέμβριος 2017

Κληροδότημα ¨ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ¨ Τ.Κ. ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΙΚΑ" Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Α.Δ. Ηπειρού - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Α.Δ. Ηπειρού - Δ. Μακεδονίας / Εγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 τουΚ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επω...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Α.Δ. Ηπείρου-Δ. ΜακεδονίαςΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 τουΚ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία...

27 Νοέμβριος 2017