Κληροδοτήματα

Κληροδότημα ¨ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ¨ Τ.Κ. ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

27 Νοέμβριος 2017

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του

Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία « Κληροδότημα Ευδοξίας Παπαλεξίου ή Τσέρτου ».

 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf