Κληροδοτήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27 Ιανουάριος 2023

AOE 1/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf