Κληροδοτήματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

29 Σεπτέμβριος 2021

ΚΑΔ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΒΑΤΖΗΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf