Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

27 Νοέμβριος 2017

Α.Δ. Ηπειρού - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του

Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία « Κληροδότημα Φωτίου Ευαγγέλου »

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf