Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

27 Νοέμβριος 2017

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του
Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία « Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα ».

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf