Κληροδοτήματα

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

27 Νοέμβριος 2017

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του

Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία « Κληροδότημα Χρήστου Πραβατζή ».

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf