Κληροδότημα Φώτιου Ευαγγέλου Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Εγκριση Προυπολογισμού 2017 Κληροδοτήματος Φώτιου Ευαγγέλου

10 Ιανουάριος 2017

Κληροδότημα Ιωαννη Νασίκα Τ.Κ. Διστράτου

Εγκριση Προυπολογισμού 2017 - Κληροδότημα Ιωάννη Νασίκα

10 Ιανουάριος 2017