Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγριση απευθείας μίσθωσης διαμερίσματος Δ-3 στη Λάρισα

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγριση απ ευθείας μίσθωσης διαμερίσματος Δ-2 στη Λάρισα

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Ευδοξίας Παπαλεξίου Τσέρτου Τ.Κ. Γανναδιού

Εγκριση προυπολογισμού 2017 κληροδοτήματος Ευδ. Παπαλεξίου Τσέρτου

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Χρ. Πραβατζη Δ.Ε. Κόνιτσας

Εγκριση προυπολογισμού-2017 κληροδοτήματος Χρ. Πραβατζη

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Χρ. Πούχα Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Εγκριση Προυπολογισμού-2017 του κληροδοτήματος Χρ. Πούχα

20 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγκριση προυπολογισμού 2017 για το κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ"

02 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Φώτιου Ευαγγέλου Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Εγκριση Προυπολογισμού 2017 Κληροδοτήματος Φώτιου Ευαγγέλου

10 Ιανουάριος 2017

Κληροδότημα Ιωαννη Νασίκα Τ.Κ. Διστράτου

Εγκριση Προυπολογισμού 2017 - Κληροδότημα Ιωάννη Νασίκα

10 Ιανουάριος 2017