Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης τριών (3) διαμερισμάτων του ΚΑΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ»

25 Απρίλιος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ"

Διάθεση συνολικού ποσού 568,50 ευρώ,απο την διαλυθείσα περιουσία του Κληροδοτήματος ¨Δημητρίου Σαμαρά¨ σε μαθητές/τριες κα...

27 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "Νικολάου Γκράσσου"

Ανακοίνωση όρων εκμίσθωσης ακινήτου (καταστήματος) στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ. "Νικολάου Γκράσσου", που διαχει...

26 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Πίνακς ΜΗ υποβολής προσφορών

19 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

Πίνακας ΜΗ υποβλής προσφορών

19 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ"

Περίληψη Δικογράφου Αιτήσεως 

02 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ" Τ.Κ. ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΩΝ στην ΑΘΗΝΑ

25 Ιανουάριος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ στη ΛΑΡΙΣΑ

25 Ιανουάριος 2018