Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού 2019

11 Απρίλιος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Εγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού  2019 

11 Απρίλιος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Εγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού 2019

11 Απρίλιος 2019

Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΙΚΑ" Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

Εγκριση προυπολογισμού 2019

04 Μάρτιος 2019

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

Εγκριση προυπολογισμού 2019

04 Μάρτιος 2019

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Εγκριση προυπολογισμού 2019

04 Μάρτιος 2019

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγκριση προυπολογισμού 2019

04 Μάρτιος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Εγκριση προυπολογισμού 2019

04 Μάρτιος 2019