Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

09 Ιούλιος 2019

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΙΚΑ" Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "Ιωάννη Νασίκα" της Τ.Κ. Διστράτου

Εγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού 2019

11 Απρίλιος 2019