ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ - ΤΣΕΡΤΟΥ " ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

04 Ιούνιος 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΔ "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ - ΤΣΕΡΤΟΥ"

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf